Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt hun contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch geregistreerd door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. Internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de paginaweergave). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Als u nog vragen heeft over gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. Uw surfgedrag wordt doorgaans anoniem geanalyseerd; het surfgedrag kan niet naar jou worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We wijzen erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. Bij communicatie per e-mail) beveiligingslekken kan hebben. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Let op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

dachbleche24 GmbH

Mahlerstrasse 23a
16269 Wriezen
Germany
Telefoon: 0049(0) 28329/7737-245
Telefoon: 0049(0) 33456/1516-0
E-mail: info@dachbleche24.de
E-mail: info@dakplaten24.nl

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de gegevensbeschermingswet heeft de betrokkene het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze site een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als er een verplichting is om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (bijv. Rekeningnummer voor machtiging tot automatische incasso) na het sluiten van een betaald contract, zijn deze gegevens vereist voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa / MasterCard, automatische incasso) verlopen uitsluitend via een versleutelde SSL- of TLS-verbinding. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http: //” in “https: //” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Bij gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld.

Bezwaar tegen reclamemail

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukverplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitanten van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam-e-mails.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige websites gebruiken zogenaamde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (bijv. Winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid. 1 lit. f AVG opgeslagen. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er andere cookies (bijv. Cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart behandeld in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. f AVG, die de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een contract of precontractuele maatregelen te vervullen.

Contact Formulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het doel de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsactiviteiten die zijn uitgevoerd vóór de intrekking, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. Nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de voor dit doel ingevoerde gegevens alleen voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld. De verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden vermeld. Anders weigeren we de registratie.

Voor belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of voor technisch noodzakelijke wijzigingen, gebruiken wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres om u op deze manier te informeren.

De verwerking van de gegevens die tijdens de registratie zijn ingevoerd, is gebaseerd op uw toestemming (art. 6, lid 1, lit. a AVG). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Een informele e-mail aan ons is voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevens die tijdens de registratie worden geregistreerd, worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden vervolgens verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze nodig zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de juridische relatie (inventarisatiegegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 par. 1 lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd nadat de bestelling is voltooid of de zakelijke relatie is beëindigd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor online winkels, dealers en verzending van goederen

We geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan het bedrijf dat is belast met de levering van de goederen of de kredietinstelling die belast is met de betalingsverwerking. Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de verzending heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van een contract voor diensten en digitale inhoud

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan derden als dit nodig is in het kader van de contractafwikkeling, bijvoorbeeld aan de kredietinstelling die de opdracht heeft gekregen om betalingen te verwerken.

Een verdere overdracht van de gegevens vindt niet plaats of alleen als u uitdrukkelijk met de verzending heeft ingestemd. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 par. 1 lit. b AVG, waarmee gegevens kunnen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

4. Sociale media

Deel inhoud via plug-ins (Facebook, Google + 1, Twitter & Co.)

De inhoud van onze pagina’s kan worden gedeeld op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter of Google+ in overeenstemming met de voorschriften voor gegevensbescherming. Deze pagina gebruikt dat hiervoor eRecht24 Tool voor veilig delen . Deze tool brengt alleen direct contact tot stand tussen de netwerken en gebruikers wanneer de gebruiker actief op een van deze knoppen klikt.

Deze tool draagt niet automatisch gebruikersgegevens over aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker is ingelogd op een van de sociale netwerken, verschijnt bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google + 1, Twitter & Co. een informatievenster waarin de gebruiker de tekst kan bevestigen voordat deze wordt verzonden.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze pagina delen op sociale netwerken in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, zonder dat de netwerkoperator volledige surfprofielen hoeft aan te maken.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies is gebaseerd op Art.6 Para. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser-plug-in

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Schakel Google Analytics uit .

Meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

6. Plug-ins en tools

Vimeo

Onze website maakt gebruik van plug-ins van het Vimeo-videoportaal. De aanbieder is Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS.

Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding gemaakt met de Vimeo-servers. De Vimeo-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Vimeo verkrijgt ook uw IP-adres. Dit geldt ook als je niet bent ingelogd op Vimeo of geen Vimeo-account hebt. De door Vimeo geregistreerde informatie wordt naar de Vimeo-server in de VS verzonden.

Als u bent ingelogd op uw Vimeo-account, stelt u Vimeo in staat om uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door uit te loggen bij uw Vimeo-account.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Vimeo op: https://vimeo.com/privacy .

Google Web Fonts

Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts, die door Google worden aangeboden, voor de uniforme weergave van lettertypen. Als u een pagina oproept, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de Google-servers. Hierdoor weet Google dat onze website is bezocht via uw IP-adres. Het gebruik van Google Web Fonts vindt plaats in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van ons online aanbod. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Zie voor meer informatie over Google Web Fonts https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google Maps

Deze site maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aansprekende presentatie van ons online aanbod en om het vinden van de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te maken. Dit vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6 par. 1 lit. f AVG.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

7. Betaalproviders

PayPal

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna “PayPal” genoemd).

Als u ervoor kiest om via PayPal te betalen, worden de betalingsgegevens die u heeft ingevoerd naar PayPal verzonden.

De overdracht van uw gegevens aan PayPal vindt plaats op basis van artikel 6, lid. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract uit te voeren). U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

Klarna

Op onze website bieden wij onder meer betaling aan met de diensten van Klarna. De aanbieder is Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna “Klarna”).

Om u de betaalmethoden van Klarna te kunnen aanbieden, kunnen wij uw persoonsgegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens tijdens het afrekenproces aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan controleren of u in aanmerking komt voor de betaalmethoden van Klarna en Klarna de betaalmethoden op u kan afstemmen. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met het Klarna Privacybeleid.

Klarna biedt verschillende betalingsmogelijkheden (bijvoorbeeld aankoop op afbetaling). Als u besluit om met Klarna te betalen (Klarna-kassasysteem), verzamelt Klarna verschillende persoonlijke gegevens van u. U kunt de details hierover lezen in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna via de volgende link: https://www.klarna.com/de/datenschutz/ .

Klarna gebruikt cookies om het gebruik van de Klarna kassa-oplossing te optimaliseren. De optimalisatie van de afrekenoplossing vertegenwoordigt een gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid. 1 lit. f AVG. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen en geen schade aanrichten. Ze blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert. Details over het gebruik van Klarna-cookies zijn te vinden op de volgende link: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/cookie/de_de/checkout.pdf .

De overdracht van uw gegevens aan Klarna is gebaseerd op artikel 6, lid. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract uit te voeren). U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

Directe overschrijving

Op onze website bieden wij onder meer betaling aan door middel van “instant transfer”. De aanbieder van deze betaaldienst is Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna “Sofort GmbH”).

Met behulp van de “Sofortüberweisung” -procedure ontvangen we een realtime betalingsbevestiging van Sofort GmbH en kunnen we onmiddellijk beginnen aan onze verplichtingen te voldoen.

Als u heeft gekozen voor de betaalmethode “Sofortüberweisung”, stuur dan de pincode en een geldige TAN naar Sofort GmbH, waarmee ze kunnen inloggen op uw online bankrekening. Sofort GmbH controleert automatisch uw rekeningsaldo na het inloggen en voert de overdracht naar ons uit met behulp van de door u verzonden TAN. Het stuurt ons dan direct een transactiebevestiging. Na het inloggen worden uw verkopen, de kredietlimiet van de rekening-courantkrediet en het bestaan van andere rekeningen en hun voorraden automatisch gecontroleerd.

Naast de PIN en TAN worden ook de betalingsgegevens die u heeft ingevoerd en uw persoonlijke gegevens naar Sofort GmbH verzonden. Uw persoonlijke gegevens zijn uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer (s), e-mailadres, IP-adres en alle andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. De overdracht van deze gegevens is noodzakelijk om uw identiteit zonder enige twijfel vast te stellen en om pogingen tot fraude te voorkomen.

De overdracht van uw gegevens aan Sofort GmbH vindt plaats op basis van artikel 6 par. 1 lit. a AVG (toestemming) en Art. 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking om een contract uit te voeren). U heeft te allen tijde de mogelijkheid uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een intrekking heeft geen invloed op de effectiviteit van gegevensverwerkingsoperaties in het verleden.

U vindt details over betaling met onmiddellijke overschrijving via de volgende links: https://www.sofort.de/datenschutz.html en https://www.klarna.com/sofort/ .

Paydirect

Op onze website bieden wij onder meer betaling via Paydirekt aan. De aanbieder van deze betalingsdienst is Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland (hierna “Paydirekt”).

Als u met Paydirekt betaalt, verzamelt Paydirekt verschillende transactiegegevens en stuurt deze door naar de bank waarbij u bij Paydirekt bent aangemeld. Naast de gegevens die nodig zijn voor de betaling, kan Paydirekt aanvullende gegevens verzamelen, zoals het afleveradres of individuele artikelen in het winkelwagentje als onderdeel van de transactieverwerking.

Paydirect authenticeert vervolgens de transactie met behulp van de authenticatieprocedure die hiervoor bij de bank is opgeslagen. Het te betalen bedrag wordt dan van uw rekening naar onze rekening overgemaakt. Noch wij, noch derden hebben toegang tot uw accountgegevens.

Details over betaling met Paydirekt zijn te vinden in de algemene voorwaarden en bepalingen inzake gegevensbescherming van Paydirekt op: https://www.paydirekt.de/agb/index.html .

Externe functionaris voor gegevensbescherming

Neem rechtstreeks contact op met onze externe functionaris voor gegevensbescherming als u vragen of suggesties heeft met betrekking tot gegevensbescherming binnen ons bedrijf of als u informatie heeft over gegevensbescherming.

U kunt contact opnemen met onze externe functionaris voor gegevensbescherming op info@sigo-data.de

Filter

Filter Search Results

Filter

Filter Search Results

Produkte