Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Bestellingen voor geprofileerde staalplaten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.
Deze producten zijn niet op voorraad, ze worden individueel op bestelling van de klant gemaakt.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

dachbleche24 GmbH
Mahlerstrasse 23a
16269 Wriezen
E-mail: info@dakplaten24.nl
E-mail: info@dachbleche24.de
Telefoon: 0049(0) 28329/7737-245
Fax: +49 (0) 351 / 889613-119

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor dit voorbeeldformulier voor herroeping gebruik, maar niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van het uitoefenen van uw recht op annulering verstuurt voordat de annuleringstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, hebben wij u alle betalingen gegeven die we van u hebben ontvangen, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering te wijten is aan een behandeling die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

 

Filter

Filter Search Results

Filter

Filter Search Results

Produkte